Om aktiviteterne i Terneparken

I Terneparken udgiver vi et aktivitetsprogram hvert halve år. Her kan du se alle de aktiviteter, der finder sted på centret. Det er Pensionistforeningen og Aktivitetsudvalget laver sammen med centerleder programmet.

Du kan få udleveret et program ved at henvende dig til centret. Vi sender også gerne et program med posten, hvis du ønsker dette.

Vi laver også en beboeravis Optimisten hver måned. I den skriver vi bl.a. om de forskellige aktiviteter. Optimisten kan du tegne abonnement på, så den bliver sendt hjem til dig eller får den udleveret ved personlig henvendelse. Den uddeles gratis til centrets beboere.

Midt i december er forårsprogrammet for 2017 klar. Vi glæder os til at præsentere et varieret program med foredrag, fester, sang, musik, tøjsalg, bankospil og meget meget andet.

I træværkstedet og i nørklegrupperne er der fortsat rig mulighed for at udfolde de kreative evner, så kom endelig og vær med.

Vi har i Terneparken stor glæde af samarbejdet med de frivillige. Har du lyst til at engagere dig som frivillig, har vi opgaver af enhver art, både social og praktisk. Så hold dig endelig ikke tilbage med at henvende dig, hvis du ønsker mere information om frivillighed i Terneparken. Vi kan altid bruge chauffører, cykelpiloter, ledsagere, oplæsere, hyggepersoner og meget andet.

Kontaktpersoner: Jens Aage Kahr, tlf. 8915 2464 eller Ketty Thomadsen, tlf. 8915 2465

Husk: 
Der er gymnastik hver torsdag fra 10.00 til 11.00. Det foregår i underetagen og bliver ledet af terapeuterne

Praktisk info

Terneparken: 
Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup, tlf. 8915 2468

Centerleder: Jens Aage Kahr, tlf. 8915 2464

Kontoret: Ketty Thomadsen, tlf. 8915 2465

Bogbussen holder på Rolighedsvej hver tirsdag fra kl. 9.45 – 10.45. Batterier til høreapparater udleveres i bogbussen

Træværkstedet er åbent hver torsdag kl. 9 - 12 og kl. 13 - 16. På døren ind til værkstedet kan du se, når de holder ferie 

Besøgsven: ønsker du en besøgsven, eller har du tid til overs til at være besøgsven, så kontakt Inge Knudsen fra Ældresagen, tlf. 8645 2526

Visitator:
Spørgsmål vedr. hjælpemidler, boligændringer, aktivitet og træning rettes til visitationen, tlf. 8915 2572 

Ret til ændringer forbeholdes!