Terneparken

Vi byder på mange faciliteter såsom den store og lyse Café Ternen, som kan opdeles, så der er mulighed for at lave biograf, afholde koncerter, fællessang, bankospil, modeopvisning og meget andet.