Bruger-/pårørenderåd i Terneparken

Du kan få indflydelse på hverdagen i Terneparken som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter i Terneparken.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Medlemmerne af rådet vælges for to år ad gangen.

Rådet mødes fire gange om året, hvoraf det ene møde er valgmødet.

Hvis der er noget, du gerne vil have, at rådet skal tage op, skal du kontakte et af medlemmerne i rådet. Du kan f.eks. kontakte centerlederen.